EĞİTİM

KPSS B Grubu Lisans Sınavı: Dersleri, Konu Başlıkları ve Soru Dağılımı

KPSS’ye çok az bir süre kaldı. Aylar da kalsa, KPSS için, böyle bir bakış açısına ihtiyacınız var. KPSS’ye çalışmaya başlamadan önce,KPSS B Grubu Lisans Sınavı: Dersleri, Konu Başlıkları ve Soru Dağılımı hakkında birkaç bilgiyi klavyeme aldım.

KPSS’ye çalışacaklar olanların en çok sorduğu sorular;

KPSS Dersleri nelerdir? Kpss soru dağılımı nasıldır?

Kpss Türkçe konuları nelerdir? Kpss Tarih Konuları nelerdir? Kpss Coğrafya konuları nelerdir? Kpss Vatandaşlık konuları nelerdir? Kpss Matematik Konuları nelerdir?

Bende bu sorulardan yola çıkarak, madde madde KPSS dersleri ve soru dağılımı ile ilgili yazıyı klavyeme aldım. KPSS’de çıkacak konuları da bu yazıda bulabilirsiniz.

KPSS B Grubu Dersleri

Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih ve Vatantaşlık derslerinden oluşmaktadır.

KPSS B Grubu Soru Dağılımı

*Matematik; 27 soru

*Geometri; 3 soru

*Tarih; 27 soru

*Coğrafya; 18 soru

*Vatandaşlık; 9 soru

*Güncel Bilgiler; 6 soru

KPSS B Grubu Lisans Konuları

*KPSS Türkçe Konuları: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Yapı Bilgisi, Ses Bilgisi, Sözcük Bilgisi, Cümle Bilgisi, Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları, Sözel Mantık

*KPSS Matematik Konuları:Temel Kavramlar, SayılarBölme ve Bölünebilme kuralları, Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel SayılarEşitsizlik, Mutlak değer, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara ayırma, Oran-orantı, Tüm Problemler, Kümelerİşlem ve Modüler Aritmetik, Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık, Tablo ve Grafikler, Sayısal Mantık Problemleri

*KPSS Geometri: Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar, Çokgenler ve Dörtgenler, Çember ve DaireAnalitik Geometri, Katı Cisimler

*KPSS Tarih Konuları: İslamiyet Öncesi Türk TarihiTürk – İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri, Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri, Yüzyılda Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi, Atatürk ilke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
*KPSS Coğrafya Konuları:Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu, Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri, Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü, Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme, Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası, Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi, Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm, Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri, Bölgesel Kalkınma Projeleri
*KPSS Vatandaşlık Konuları: Hukukun Temel Kavramları, Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri, Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi, 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri, Yasama Yürütme Yargı, Temel Hak ve Hürriyetler, İdare Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar
Etiketler

Sonra bunları okuyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir