KPSS B Grubu Lisans Sınavı: Dersleri, Konu Başlıkları ve Soru Dağılımı

KPSS’ye çok az bir süre kaldı. Aylar da kalsa, KPSS için, böyle bir bakış açısına ihtiyacınız var. KPSS’ye çalışmaya başlamadan önce,KPSS B Grubu Lisans Sınavı: Dersleri, Konu Başlıkları ve Soru Dağılımı hakkında birkaç bilgiyi sizin için hazırladık.

2020 ÖSYM Tüm Sınav Tarihleri

KPSS’ye çalışacaklar olanların en çok sorduğu sorular

KPSS Dersleri nelerdir? Kpss soru dağılımı nasıldır?

Kpss Türkçe konuları nelerdir? Kpss Tarih Konuları nelerdir? Kpss Coğrafya konuları nelerdir? Kpss Vatandaşlık konuları nelerdir? Kpss Matematik Konuları nelerdir?

Biz de  bu sorulardan yola çıkarak, madde madde KPSS dersleri ve soru dağılımı ile ilgili yazıyı hazırladık. KPSS’de çıkacak konuları da bu yazıda bulabilirsiniz.

KPSS B Grubu Dersleri

Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih ve Vatantaşlık derslerinden oluşmaktadır.

KPSS B Grubu Soru Dağılımı

*Matematik; 27 soru

*Geometri; 3 soru

*Tarih; 27 soru

*Coğrafya; 18 soru

*Vatandaşlık; 9 soru

*Güncel Bilgiler; 6 soru

KPSS B Grubu Lisans Konuları

*KPSS Türkçe Konuları: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Noktalama İşaretleri, Yapı Bilgisi, Ses Bilgisi, Sözcük Bilgisi, Cümle Bilgisi, Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları, Sözel Mantık

*KPSS Matematik Konuları:Temel Kavramlar, SayılarBölme ve Bölünebilme kuralları, Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK, Birinci Dereceden Denklemler, Rasyonel SayılarEşitsizlik, Mutlak değer, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara ayırma, Oran-orantı, Tüm Problemler, Kümelerİşlem ve Modüler Aritmetik, Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık, Tablo ve Grafikler, Sayısal Mantık Problemleri

*KPSS Geometri: Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar, Çokgenler ve Dörtgenler, Çember ve DaireAnalitik Geometri, Katı Cisimler

*KPSS Tarih Konuları: İslamiyet Öncesi Türk TarihiTürk – İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri, Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri, Yüzyılda Osmanlı Devleti, Kurtuluş Savası’nın Hazırlık Dönemi, Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi, Atatürk ilke ve İnkılapları, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
*KPSS Coğrafya Konuları:Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu, Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri, Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü, Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme, Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası, Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi, Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm, Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri, Bölgesel Kalkınma Projeleri
*KPSS Vatandaşlık Konuları: Hukukun Temel Kavramları, Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri, Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi, 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri, Yasama Yürütme Yargı, Temel Hak ve Hürriyetler, İdare Hukuku, Uluslararası Kuruluşlar
KPSS B Grubu Memur ve Alan Sınavı Matematik 2020 Sorusu

a ve b gerçel sayılar olmak üzere, gerçel sayılar kümesi üzerinde

             page5image3825130368

biçiminde tanımlanan f fonksiyonu süreklidir. Buna göre, çarpımı kaçtır?

A) 2      B) 4       C) 6       D) 8         E) 10

KPSS B Grubu Memur ve Alan Sınav Geometri  2020 Sorusu

page15image3902289872 page15image3901880800

Yukarıdaki verilere göre, x kaç birimdir?

 A) page15image3902147840   B) page15image3901863440  C) page15image3902412272    D)  page15image3902412480   E) page15image3902162560
KPSS B Grubu Memur ve Alan Sınav Tarih 2020 Sorusu

Aşağıdaki eserlerden hangisi 2016 yılında vefat eden ve Osmanlı tarihi alanında önemli bir isim olan Halil İnalcık’a ait değildir?

A) Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar
B) Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300 – 1600)                                                          C) Devlet-i Aliyye
D) Osmanlı Tarihinde Levendler
E) Tanzimat ve Bulgar Meselesi

KPSS B Grubu Memur ve Alan Sınav Coğrafya 2020 Sorusu

Kutup kızıllığı ya da kutup ışıkları, kutup bölgeleri üzerinde yüksek atmosfer ile Güneş ışınlarının etkileşiminin yarattığı parlak ve her an değişen ışık oyunlarına verilen addır. Bu olayın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atmosferde bulunan su buharı yoğunluğu                                                                   B) Güneş patlamalarının sayısının azalması                                                                   C) Stratosferik ozon gazının yoğunluğu.                                                                         D) Atmosfere giren küresel manyetik fırtınalar                                                                 E) Kutuplarda atmosfer kalınlığının azalması

KPSS B Grubu Memur ve Alan Sınav Vatandaşlık 2020 Sorusu 

Türkiye’de bazı şehirlerde belediye otobüsleriyle, belirli hatlarda 24 saat sefer yapılarak toplu taşıma hizmeti sunuluyor.Bu durum, kamu hizmetlerine egemen olan aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilişkilidir?

A) Tarafsızlık                                                                                                                       B) Meccanilik                                                                                                                      C) Süreklilik                                                                                                                        D) Eşitlik                                                                                                                              E) Uyarlama

KPSS B Grubu Memur ve Alan Sınav Güncel Bilgiler 2020 Sorusu 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı; çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir. Yaratıcı Şehirler Ağı yedi tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar; edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenmiştir.Bu programa müzik alanında 2019 yılında dâhil edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırşehir                                                                                                                            B) Edirne                                                                                                                              C) Nevşehir                                                                                                                          D) Şanlıurfa                                                                                                                          E) Eskişehir

1000 km'de, 420 TL yakıt tasarrufu nasıl sağlarsınız?

Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Videonun sonunda, iki ayrı sürücü, aynı yolda, farklı sürüş tekniklerine göre araçlarını kullanarak, nasıl bir tasarruf yapılabileceğini ortaya çıkarıyorlar. Güvenli ve ekonomik sürüşleriniz olsun. 🙂

2 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*